Bygglov inglasad altan

Om du ska bygga en altan , en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet . Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, . Om du vill bygga en altan i anslutning till ditt uterum så kan det också kräva bygglov.

Du behöver bygglov för en altan om den anses vara en tillbyggnad till den . Willab Garden har samlat all information om regler för uterum bygglov här. För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt. Hur mycket det kostar att söka bygglov varierar kraftigt. Sök bygglov om du ska glasa in din befintliga altan eller balkong.

Du kan uppföra en altan utan bygglov , där altangolvet inte någonstans ligger . Eftersom köket inte är så stort och vi inte får plats med ett större matbor har vi velat bygga en inglasad altan på ca.

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om bygglov. Vilka handlingar behövs för att ansöka om bygglov ? Ett inglasat uterum eller en inglasning av en befintlig altan ses som en . Han jag köpte huset av hade altanen inglasad men tog bort det när han. Får du INTE bygglov får du betala sanktionsavgift och dessutom riva . Jag har en altan med tak och staket på tre håll.

Det blåser ibland bra på våren och jag har därför tänkt sätta upp en plastskiva på minst en vägg. Ska du bygga en altan , ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov.

Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad. I grunden är avgiften för ett bygglov baserat på vad du vill bygga och hur stor arbetsinsats som krävs av Plan- och byggenheten.

Det krävs också bygglov om altanen bedöms avsevärt påverka byggnadens utseende. På ett en- eller tvåbostadshus kan . Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar.

Planerar du att bygga altan , uteplats, pool, sätta upp ett skärmtak eller glasa in? Inglasning av altan eller balkong. När du söker bygglov för exempelvis en inglasad altan så kontrollerar först . Vi förklarar även en del andra begrepp. Du ska nästan alltid ha bygglov om du ska bygga nytt eller vill bygga till.

Garage eller carport, inglasad uteplats eller balkong, uppförande av mur eller plank . Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver också bygglov. När krävs bygglov eller anmälan? Bygga nytt, bygga till, glasa in altaner eller väsentligt ändra användningen samt yttre utseende är exempel på åtgärder som nästan alltid kräver . Har du planer på att bygga nytt, bygga till eller bygga om?

Vill du bygga en altan , en friggebod eller ett attefallshus? Under denna sida kan du få svar på många .