Montera bärläkt

Bärläkt : sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Formel för att beräkna placering av bärläkt. Takplåt, Virke till bärläkt , minst 45×mm, hyvlat eller 50×mm sågat, Extra.

Byggmax tipsar, så lägger du tak (Del spika strö och bärläkt ). Enkel fråga till er som kört takfotsplåten på bärläkt : Använder ni en vanlig. Måste dock montera takfotsbräda och krokar nu innan pappen i .

Vid montering direkt på takstol rekom- menderas min. Benders nock och valmtätningsrulle är lätt att montera. Exklusiv kan läggas på de flesta typer av tak. Lutningen skall vara minst 14°. Montering av bärläkt med underlag.

Kontrollera beräkningen som gjorts genom att mäta ut avståndet från överkant på den översta läkten . Magnus Österberg är på taket och monterar bärläkt för tegelpannor. Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del tre där du ska spika strö och. Fortsätt med nästa plåt och överlappa.

Undertaket är nu klart och du har ett tätt skydd mot. Pappen läggs i takets längdriktning. Första våden läggs längs takfoten och därefter våd för våd upp mot taknocken.

Om klicktaket läggs på bärläkt , måste dessa ha en bredd på mm och avstånd. Börja montera fotplåten i takfoten skruvas cc 1mm sick sack, därefter innan. Produkten är lätt att montera tack vare.

Börja med att montera den nedersta läkten mm ovanför. Takplattorna monteras lämpligen på en träkonstruktion, bestående av takbjälkar och reglar (se bild). Den sida av träkonstruktionen . Prova och justera fästet så det passar mot tak- pannorna. Steget är inställt för 1” bärläkt (mm) men kan justeras upp till bärläktshöjd 2” (mm).

Det finns lite olika rännkrok till att montera hängrännan. Tänk på att du måste montera krokar för hängrännor och fotplåtar. Tryckimpregnerat strö- och bärläkt.

Vill man montera läktare innan takpannorna är. Läktavstånd skall vara anpassat till aktuell taktäckning. Spik för infästning av bärläkt skall vara st förzinkade trådspik 1x eller st förzinkat trådspik 1x . Decrapannorna över takytorna.

Mät in och montera bakre bärlina (9). Där stuprör eller annat hinder” finns, . På råspont: Fäst glidskydden på rå- sponten med samma förfarande som. Fästet monteras till två eller tre bärläkt på olika sätt och förankras med. För att montera takplåt behöver du inga speciella verktyg. När du skall montera Plannja Trend 4på bärläkt häftas en dämpningslist fast, mitt . En kampanj på bandtäckningsplåt i mm.

Lämplig även att montera på bärläkt. En snabb- och lätt monterad variant .