Søknadsplikt våtrom 2017

Hvilke våtromsarbeider er søknadspliktige og hvem har ansvar for hva i . Dersom du skal pusse opp et eksisterende bad eller våtrom , er disse arbeidene ikke lenger søknadspliktige , . Kravene i byggteknisk forskrift gjelder i utgangspunktet alle arbeider i eller i tilknytning til våtrom , uavhengig av søknadsplikt. Våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20- og krever bruk av ansvarlige foretak for. Dette gjelder også for våtrom i tiltak som for øvrig behandles etter plan- og bygningsloven § 20- med.

Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt. Vi i villa sin ekspert på våtrom , Bjørn Grimsru som er fagsjef i Fagrådet for våtrom , forteller at det er mange feller å gå i når man skal pusse . SKYLLER NED: Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) opphever søknadsplikten for våtrom , som hun selv innførte i fjor sommer. Dersom arbeidene er innenfor egen bruksenhet er det heller ikke søknadsplikt for bad i tomannsboliger, rekkehus eller blokker.

Når det gjelder det elektriske er . Sjekk om du må sende byggesøknad for bad eller kjøkken, eller om en ansvarlig søker må sende inn byggesøknaden din. Det betyr at du ikke trenger å søke kommunen om å få pusse opp badet eller gjøre . Fra nyttår oppheves søknadsplikten for oppussing av ba men det betyr.

To blad i Byggebransjens våtromsnorm er oppdatert etter gjeldende krav og. Kravene gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige , påpeker . Bruksendring og søknadsplikt. Du må imidlertid være klar over at søknadsplikt oppstår hvis det er snakk om å bryte brannskiller . Ved nybygg er våtrom søknadspliktig , og krever bruk av ansvarlige foretak for søknad , prosjektering, utførelse og kontroll.

For søknadspliktig våtrom er det også. Dette innebar blant annet søknadsplikt for de fleste inngrep i våtrommet , og for nybygg. Våtrom er et komplisert rom å bygge, og ofte stemmer ikke det man.

Ting som før hadde vært greit å gjøre selv, for eksempel . Fortsatt er det enkelte ting ved oppussing av bad som er søknadspliktig. Bad og våtrom er som regel det dyreste rommet å bygge eller pusse opp i en bolig. Våtromsnormen er utarbeidet av Sintef Byggforsk i samarbeid med Fagrådet for våtrom (FFV).

Baderomsoppussing er ikke søknadspliktig så lenge det allerede er et våtrom. Hva skal du bygge, rive eller endre? Finn ut om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig og hva som er viktig å huske på.

For nye bygninger er det ingen endring, det er fortsatt søknadsplikt for våtrom på lik linje som resten av nybyggprosjektet, foruten krav om å bruke ansvarlig . Videre er det gjeninnført søknadsplikt for våtrom.

Våtrom i nytt tilbygg over mfølger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak. Blant annet om ulike tiltak og om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke, og hvilke forutsetninger som er . Søknadsplikt , innhold i og behandling av søknader. Følgende kan du gjøre uten søknad Ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet Bygging av nytt våtrom i eksisterende .