Sotning hur ofta stockholm

Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? I över år har vi på Peter Sotare med stolthet utfört sotning i Stockholm , främst i Södermalms och Gamla Stans fastigheter och. En brasa är ofta ett sätta att öka trivseln inomhus och eldning med. På Naturvårdsverkets webbplats finns bra information om hur man eldar rätt med. Eldar du mycket i till exempel braskaminen bör sotaren komma förbi varje år.

En av de vanligaste orsakerna till bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Sotning och brandskyddskontroll förebygger dessa bränder. I Stockholms kommun gäller år för lokaleldstäder, som utgör den primära källan för . Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll. Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för . Våra sotare arbetar i hela Stockholms län.

När det är dags för sotning och brandskyddskontroll får du ett brev hem. Läs om hur ofta man behöver sota skorstenen och göra brandskyddskontroll på . Ett blufföretag härjar i Stockholm som tar dubbelt betalt för att sota hemma hos dig.

De ringer runt och säger att det är dags för sotning , men uppger inte att de. Per Jonsson säger att företaget byter namn väldigt ofta och att det på. Hur tycker du att personer som får ett misstänksamt samtal ska agera? Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Varje kommun bestämmer hur ofta.

Sotning är en viktig del i arbetet med förebyggandet av bränder i bostäder. Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska . Ofta beror det på vardagliga saker som en bortglömd spis, rökning eller glömda. Information om sotning och brandskyddskontroller länk till annan webbplats, . Hitta sotare för brandskyddskontroll. Brandskyddskontroll Stockholm. Kontrollen – hur ofta görs den?

Attunda utför sotning av er skorsten eller eldstad i Stockholm. Vi utför sotning för flera kommuner i Stockholm. Glöm inte sota, soteld kan uppstå och med brand! Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra. Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar.

Sotning av skorsten och rökkanaler måste göras regelbundet för att undvika brand.

I Värmdö kommun utförs sotning av Värmdö Sotningsdistrikt AB. Kommunen bestämmer hur ofta sotning ska göras här på Värmdö. Taxan för sotning beslutas av Värmdö Kommun samt Storstockholms brandförsvar.

Hur ofta du behöver sota varierar.