Statiner till äldre

Statinbehandling av sköra äldre patienter. Statiner som primärprevention kommer sannolikt öka? Studier av hjärt-kärlprevention med statiner som omfattar personer upp till 80–års ålder talar. Statin i hög dosering är inte aktuellt hos de mest sjuka äldre.

Den som följer amerikanska medicinska sajter, både relaterade till specifika tidskrifter och sådana som mer nyhetsmässigt rapporterar från . Det dagliga arbetet på vårdcentralen inbegriper möten med många äldre patienter som behandlas med ett stort antal läkemedel, däribland statiner.

Livsmedelsverket rekommenderar en fortsatt behandling av statiner för äldre patienter. Lars Linds studie, som nyligen publicerades i . Det kolesterolsänkande medlet statiner finns med i diskussionen. Mer än procent av landets medelålders och äldre tar Simvastatin varje . En ny Uppsalastudie visar att risken för hjärtinfarkt kan minskas ända upp i års åldern, med rätt medicinering.

Biverkningarna av statiner är omfattande t. Läkemedelsverket rekommenderar en fortsatt behandling av statiner för äldre patienter. En ny undersökning visar att de flesta äldre svenskar nu äter medicin för sitt blodtryck. Och var tredje äter medicin för sina blodfetter.

Det är främst behandling med statiner , som visats minska risken för. Vid sekundärprevention förefaller effekten vara likartad i äldre och yngre . Observera att man inte bör sluta tvärt med statiner – utan att man. Hon menar att de flesta äldre människor ordineras statiner och när de tar . I själva verket har mer än tjugo studier visat att äldre människor med högt. Om patienten behandlas med statin vid insjuknandet av ischemisk stroke ska. Ungefär en på tio svenskar tar kolesterolsänkande läkemedel, så kallade statiner.

En vanlig biverkan av dem är muskelsmärta. Han ansåg att äldre män borde stå kvar på sina statiner livet ut. TT artikeln ” Kolesterol farligt även för äldre ” till en mängd dagstidningar.

Behandling med statiner reducerar dödligheten för patienter med hjärtkärlsjukdom totalt sett oavsett ålder men enligt en observationsstudie i . En internationell forskningsgrupp ger inte högt kolesterol hjärtsjukdom hos äldre. Och att äldre gratuleras i stället för att skrämmas när de har höga. Studier har visat att blodfettssänkande läkemedel, så kallade statiner , rent av kan.

Ikke desto mindre behandles den ældre aldersgrupper hyppigt med statiner med en stigning igennem de sidste år således, at over af befolkningen over 80 . Mediciner av typ statiner blockerar biosyntes av kolesterol m fl livsviktiga ämnen.